Risk Değerlendirmesi

Tüm işyerleri ( apartmanlar, marketler, ofisler, kamu işyerleri ) için "RİSK DEĞERLENDİRMESİ" yükümlülüğü 30.12.2012 tarihinden itibaren başlamıştır. Risk Değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işletmeler Ocak-2013 ayı için 3234 TL, aykırılığın devamı halinde takip eden her ay için 4851 TL ceza uygulamasına maruz kalacaklardır.

Tüm işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin yapılmış olması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihi itibari ile zorunlu bulunmakta olup bu tarih dışında belirlenen bir tamamlama süresi bulunmamaktadır. Uygulamaya ilişkin düzenlemeler 29.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile hüküm altına alınmıştır.