Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri


Şan OSGB bünyesinde barındırdığı İşyeri Hekimlerimiz, İş güvenliği Uzmanlarımız
ve Diğer Sağlık Personelimiz ile işyerlerine hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz arasında
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gerektirdiği tüm gerekliliklerin yerine
getirilmesi yer almaktadır.

Bunlar arasında;
vb. hizmetler yer almaktadır.

İş Sağlığı Hizmetlerimiz


1. Rehberlik ve danışmanlık


 1. 1. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım,
 2. 2. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler,
 3. 3. Periyodik kontrol ve incelemeler,
 4. 4. Risk değerlendirme çalışmalarına katılım,
 5. 5. Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler,
 6. 6. İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler,


2. Sağlık gözetimi


 1. 1. Gece postaları dahil sağlık gözetimi,
 2. 2. İşe giriş muayenesi raporu,
 3. 3. Periyodik muayene raporu,
 4. 4. İşe dönüş muayenesi,
 5. 5. İş değişikliği muayenesi,
 6. 6. Yüksekte çalışabilir raporu,
 7. 7. Gece çalışabilir raporu,
 8. 8. Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar,
 9. 9. Özürlü personelin işe uygunluk muayenesi,
 10. 10. Gebe ve emzikli çalışanların takibi,
 11. 11. Meslek hastalığı takibi,
 12. 12. Kronik hastalıkların takibi,
 13. 13. Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler,
 14. 14. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi,
 15. 15. Koruyucu hekimlik hizmetleri ve bağışıklama,
 16. 16. İşyerinde meydana gelebilecek olaylarda Acil sağlık hizmetleri,
 17. 17. Portör muayeneleri,
 18. 18. Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler,
 19. 19. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu,


3. Eğitim ve bilgilendirme


 1. 1. Genel sağlık eğitimi,
 2. 2. İlk yardım eğitimi,
 3. 3. İş sağlığı eğitimi,
 4. 4. Hijyen eğitimi,
 5. 5. Ergonomi eğitimi,
 6. 6. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim,


İş Güvenliği Hizmetlerimiz

1. Rehberlik ve danışmanlık


 1. 1. İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım,
 2. 2. İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve
 3. organizasyonuna katkıda bulunmak,
 4. 3. KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak,
 5. 4. Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak,


2. Risk değerlendirmesi


 1. 1. Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
 2. 2. Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak,


3. Çalışma ortamı gözetimi


 1. 1. Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak,
 2. 2. Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak,
 3. 3. Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu,


4. Eğitim ve bilgilendirme


 1. 1. İş güvenliği eğitimi,
 2. 2. Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi,
 3. 3. Risk değerlendirme eğitimi,


Eğitim Hizmetlerimiz


 1. 1.Genel sağlık eğitimi,
 2. 2. İlk yardım eğitimi,
 3. 3. İş sağlığı eğitimi,
 4. 4. Hijyen eğitimi,
 5. 5. Ergonomi eğitimi,
 6. 6. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim,
 7. 7. İş güvenliği eğitimi,
 8. 8. Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi,
 9. 9. Risk değerlendirme eğitimi,
 10. 10. Uyarı işaretleri eğitimi,
 11. 11. Yasal mevzuat güncel yönetmelikler ile ilgili eğitim,


Mobil Sağlık Taraması HizmetleriLaboratuar Testleri