İSG Mevzuat

 1. Kanunlar
  1. 2012 Yılı İdari Para Cezaları
  2. 4857 Sayılı İş Kanunu
  3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  4. İdari Para Cezaları
 2. Tüzükler
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
  2. Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük
  3. Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tüzüğü
  4. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü
 3. Yönetmelikler
  1. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
  2. Alt İşverenlik Yönetmeliği
  3. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
  4. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  6. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
  7. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  8. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  10. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
  11. Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
  12. Gürültü Yönetmeliği
  13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
  14. İlkyardım Yönetmeliği
  15. İlkyardım Yönetmeliği ve Ekleri
  16. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kısa Özeti
  17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  18. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  19. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri
  20. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
  21. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
  22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği
  23. İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
  24. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
  25. İşyeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
  26. İşyerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik
  27. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  28. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
  29. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Ekleri
  30. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
  31. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
  32. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
  33. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
  34. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  35. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
  36. Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
  37. Titreşim Yönetmeliği
  38. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 4. Tebliğler
  1. Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ
  2. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği
  3. Risk Grupları Tebliği