Hakkımızda

Amacımız;  

Tecrübeli ve sertifikalı İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği uzmanlarımızla sizlere en iyi koşullarda, en iyi hizmeti sunmaktır.

 

Vizyonumuz;  

Verdiğimiz tüm hizmetlerde etkin ve verimli çalışmalar yaparak uzman bir kuruluş olmak.

 

Misyonumuz; 

Müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını görerek, pratik ve teorik bilgi birikimimizle optimum çözümler üretmek, gelişim ve iyileşmeyi sürekli kılarak kaliteli ve çevre kazası yaratmayacak çalışma ortamları sağlamaktır.

 

Şan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen niteliklere haiz olduğundan 23.01.2013 tarihinde “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” olarak faaliyet göstermeye hak kazanmıştır.

 

OSGB’ler işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. OSGB’ler işyerlerinde her türlü kayıtları sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklamakla yükümlüdürler. OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanları ve iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

 

Yukarıdaki tüm çalışma kuralları ve ilkeler, Şan OSGB olarak birincil çalışma kural ve amaçlarımızı oluşturur. Bu anlayıştan yola çıkarak sektörel farklılık gözetmeden, sizin aranızda sizden biri olmak istiyoruz.Saygılarımızla, 

Şan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi