İş Sağlığı ve Güvenliğinde Onaylı Defter Hakkında

I- GİRİŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği 2013 yılında Ülkemizde ağırlığını hissettirmeye başladı. Özellikle uygulamada ilerleyen yıllarda 6331 sayılı Kanun’un emirlerini yerine getirmeyen işverenlere ağırlaştırılmış para cezaları, işçinin çalışmaktan kaçınma hakkının ileri sürülmesi, işyerinin üretimin durdurulmasına kadar önleyici tedbirler alınmıştır.

 

II- ONAYLI DEFTER TANIMI

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter olarak tanımlar.

 

III- İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ


 

IV- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ

Bu konuda İş Güvenliği uzmanlarını Rehberlik-Risk Değerlendirme-Çalışma Ortamı Gözetimi-Eğitim Bilgilendirme Kayıt-İlgili Birimlerle İşbirliği ana başlıklarda görmekteyiz.

 

Rehberlik: 


 

Risk değerlendirmesi: 

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 

Çalışma ortamı gözetimi: 


 

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt: 


 

İlgili birimlerle işbirliği: 


 

V- ONAYLI DEFTER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEME


 

Üç aşamada tercihe göre defter onaylanabilir. 


 

Onaylı defter yapılan tespitlere göre; 


 

İş müfettişleri işyeri denetimlerinde onaylı defteri isteyeceklerdir. 


 

Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.

 

VI- ONAYLI DEFTERE İŞYERLERİNE GÖRE GEÇİŞ SÜRELERİ

6331 sayılı Kanun’un 8. maddesinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tanımlanmıştır.

Bu süreç için 6331 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinde geçiş sürelerine göre İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı işyerlerinde bulundurma süreleri belirlenmiştir.


 

VII- ONAYLI DEFTER BULUNDURMAMANIN İDARİ PARA CEZASI VAR MI?

MADDE 30

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

30

26/1-n

İşverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi

Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.078 TL


VIII- SONUÇ

29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’nin 28512 sayısında İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği yayınlandı.

Yönetmeliğin 7. maddesinde işverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri belirlenmiştir.


“Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanır.

Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.

 

Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.” şeklinde belirlenmiştir.

Makalemizde 2013 yılının en çok işlenen kanunu olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu asıl hedefi olan İş Kazası, Meslek Hastalıklarını en az seviyeye indirme adına onaylı deftere oldukça büyük işler düşmektedir.
 

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanları her türlü aksaklıkları bu defter de kayıt altına almak suretiyle işverene de tebliğ edeceklerinden dolayı ilerideki ortaya çıkacak sorumluluklardan da kurtulmuş olacaklardır.
 

Bu deftere objektif görüşler yazılması ile iş kazası, meslek hastalıklarında ortaya çıkacak aksaklıklar önlenecektir.

İşveren gerekli tedbirleri almadığı takdirde bu defterler işyeri denetimlerinde dikkate alınarak, Kanun ve Yönetmelik de belirtilen hususlara uyulmaması halinde İPC ile de karşı karşıya kalacaklardır.