Temel İlk Yardım


İLK YARDIM NEDİR?
 
Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir. 

 

İLK YARDIMDA AMAÇ NEDİR? 

 1. Yaşamı koruma ve sürdürülmesini sağlama
 2. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlama
 3. Durumun kötüleşmesini engelleme
 4. İyileşmesini kolaylaştırma 

 

İLK YARDIMCININ ÖZELLİKLERİ VE SORUMLULUKLARI NEDİR? 

 1. Sakin ve telaşsız olmalı.
 2. Hastayı sakinleştirmeli.
 3. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli.
 4. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı.
 5. Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli.
 6. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı.
 7. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı. 

 

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI NELERDİR?
İlk yardımın temel uygulamaları; Koruma, Bildirme, Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir.

 

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Bildirme: Olay/kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde iletişim araçları veya kaza yerinde bulunan diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Kurtarma (müdahale): Olay yerinde hastalara/yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

 

EĞİTİM PLANI 

Temel ilk yardım eğitimleri 16 saat olmak üzere mevzuatta belirtilen ders başlık ve içeriklerine göre uzman eğiticiler tarafından, belirlenen gün ve saatlerde yapılır.


Güncelleme Eğitimleri:
 

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne Güncelleme Eğitimi alacak kişilerin isimleri bildirilir ve güncelleme sınavının yapılacağı gün belirlenir. Teorik sınava giren kişilerin aldığı notun önemi olmaksızın yetersiz oldukları konular belirlenir ve bu konulardan güncelleme eğitimi almaları sağlanır. Güncelleme sınavında uygulama aşaması yoktur. Eksik konular üzerinden verilen eğitime istinaden eski ilkyardımcı kimlik kartları ve sertifikalar ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne yeni düzenlenen sertifika ve kimlik kartları tarafımızdan ibraz edilir. Böylece geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılmaktadır.

 

İLK YARDIM EĞİTİMİ KONULARI 

 1. Genel İlk Yardım Bilgileri 
 1. Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi 
 2. Temel Yaşam Desteği 
 3. Kanamalarda İlk Yardım 
 4. Yaralanmalarda İlk Yardım 
 5. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım 
 6. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 
 7. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım 
 8. Zehirlenmelerde İlk Yardım 
 9. Hayvan Isırmalarında İlk Yardım 
 10. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım 
 11. Boğulmalarda İlk Yardım 
 1. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

  

24762 Resmi Gazete numaralı İlkyardım Yönetmeliği 16. madde hükmünce; tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.”