OSGB Dökümanları


 1. İş Güvenliği Uzmanlarının Kullandığı Dokümanlar
  1. Formlar
   1. Buhar Kazanı, Kompresör, Basınçlı Hava Kapları Periyodik Test Raporu
   2. Elektrik Topraklama Formu
   3. Forklift İçin Periyodik Kontrol Raporu
   4. İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi Ek-4
   5. İş Kazası Bildirim Formu-ÇSGB
   6. İş Kazası Bildirim Formu-SGK
   7. İş Kazası Tutanağı
   8. İşçi Bildirim Listesi
   9. İşçi Çıkış Bildirimi
   10. İşçi Şikayeti
   11. İşyeri Bildirgesi
   12. Kompresör Periyodik Kontrol Raporu
   13. Osgb İle İşyeri Arasındaki Sözleşme Örneği
   14. Vinçler-Asansörler Periyodik Kontrol Raporu
   15. Yıllık Değerlendirme Raporu ( Ek - 2 )
 2. İşyeri Hekimlerinin Kullandığı Dokümanlar
  1. Poliklinikte Kullanılan Formlar
   1. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
   2. İşe Giriş Muayene Formu
   3. Periyodik Muayene Formu
   4. Portör Muayene Formu
   5. Yıllık Çalışma Planı
   6. Yıllık Değerlendirme Raporu ( Ek - 2 )
  2. Sözleşmeler ( Bakanlık - Osgb - İşyeri )
   1. İşyeri Hekimliği Bireysel Sözleşme Formu
 3. OSGB Yasal Dokümanlar
  1. Duyurular
   1. 6331 Sayılı İSG Kanunu 2013 Yılı İdari Para Cezaları
   2. İSG Tespit ve Öneri Defteri
  2. Meslek Odaları Dokümanları
   1. Tabibler Odası 2012 Yılı İH Ücretleri
   2. Tabibler Odası 2013 Yılı İH Ücretleri