İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yeni Yönetmelikler Yayımlandı
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili olarak;

- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,
- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,
- Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmelikleri 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.